Door op deze link te klikken krijgt u onze volledige jaarplanning te zien voor het schooljaar 2017 – 2018.  De schoolvakanties, facultatieve verlofdagen alsook de pedagogische studiedagen zijn hier ook ingevuld.