Leerlingenvervoer: Betreffende het busvervoer gelden er enkele concrete afspraken:
 • De op-/afstapplaats bevindt zich minstens op 2 km van de school.
 • Kinderen van de peuterklas tot en met het vierde leerjaar komen in aanmerking. 
 • Kleuterzitplaatsen zijn voortaan ook betalend.
                –> Meer info betreffende de tarieven voor het busvervoer kan u opvragen bij het secretariaat of de directie.
 • De vooropgestelde op-/afstapuren zijn nooit een wiskundige zekerheid. Door verkeershinder of weersomstandigheden kunnen de bussen laattijdig aankomen. Gelieve steeds en in alle omstandigheden begrip op te brengen voor deze situatie.
 • Alle ouders en kinderen ondertekenen het busreglement.
Wij promoten veilig en milieuvriendelijk vervoer.
 • Kom te voet, met de fiets, de bus of doe aan carpooling
 • Let op, er is een ZONE 30 in onze schoolbuurt
 • Vrije schoolpoort garanderen voor gemakkelijke op- en afstap schoolbus
 • Parkeer wat verder in de straat, zo wordt oversteken veiliger. Parkeertip = parking Splichal = op 2 minuten wandelafstand van de school
 • Er is geen verkeer toegelaten op het schooldomein tussen 8u en 16u
 • Steeds fiets aan de hand
 • Leveranciers melden zich aan het secretariaat