Klas- en Dagindeling:

Onze school telt dit schooljaar 4 voltijdse kleuterklassen en 6 leerjaren in de lagere school. 

  • Er wordt les gegeven tussen 8.30u en 15.30u op maandag, dinsdag en donderdag. Vrijdag eindigt de les om 15u en woensdagmiddag om 11.40u.
  • Er is gratis speelwacht voorzien ’s morgens vanaf 8.15u tot 8.30u en in de namiddag van 15.30u tot 15.45u, alsook tussen de middag. Woensdagmiddag is er speelwacht tot 12u, vrijdagnamiddag van 15u tot 15.15u.

Voor en naschoolse opvang:

  • Voorschoolse kinderopvang elke dag van 7u tot 8.15u.
  • Naschoolse kinderopvang van 15.45u tot 18u op maandag, dinsdag en donderdag.
  • Naschoolse kinderopvang op woensdag is NIET voorzien !  U kan hiervoor wel terecht bij Gabbers & Co (telefoonnummer, zie verderop)
  • Naschoolse kinderopvang op vrijdag van 15.15u tot 18u.

De kostprijs is 0,80 euro per begonnen halfuur. De school reikt jaarlijks een fiscaal attest uit waarop het bedrag staat dat u integraal kunt inbrengen op uw jaarlijkse belastingaangifte.

Voor kinderopvang tot 18u30 en op woensdag kan u terecht bij de vzw Buitenschoolse Kinderopvang Gabbers&Co op telefoonnummer 014/418184.