Basisschool

Inschrijvingen

Welkom op deze pagina van onze website.

Het feit dat je hier terecht komt, betekent dat je overweegt om jouw zoon/dochter bij onze school in te schrijven, hoe geweldig is dat!

Ben je op zoek naar :

Een warme school gelegen in een groene omgeving?

Een school met een krachtige visie op leren en samen leven?

Een school waar welbevinden en betrokkenheid centraal staan?

Een school die kwaliteitsvol onderwijs biedt waardoor we maximale leerwinst creëren bij elk kind?

Een school waar een heel team zich dagelijks inzet om je kind te begeleiden zodat hij/zij zich ontwikkelt tot een unieke persoonlijkheid met zijn/haar eigen talenten, interesses en ambities?

Een school die nauw samenwerkt met ouders en kinderen?

Dan is basisschool De Smiskens dé school die je zoekt!

******************************************

Ik wens mijn kind in te schrijven voor het aankomende schooljaar (2024 – 2025):

Binnen stad Turnhout werkt men vanaf 2020 met een digitaal aanmeldingssysteem. Zo voorkomen we wachtrijen aan de schoolpoort. 

De aanmelding wordt verduidelijkt op deze folder.

Wie moet zich aanmelden?

Kinderen geboren in 2022

Is jouw kind geboren in 2022? Dan moet je hem of haar aanmelden door jouw schoolkeuze door te geven, ook wanneer het volgend schooljaar nog niet zal starten.

Andere kinderen

  • Gaat jouw kind nu al ergens naar school en wil jij veranderen vanaf 1 september 2024 of later in het schooljaar? Dan moet jij jouw kind eerst aanmelden.
  • Is jouw kind geboren vóór 2022 en ging het nog niet naar school? Dan moet jij jouw kind eerst aanmelden.
  • Gaat jouw kind naar het buitengewoon onderwijs? Daar gelden andere regels. Lees er meer over op www.onderwijs.vlaanderen.be

Hieronder kan u het tijdspad terugvinden voor het digitaal aanmelden van uw kind(eren):

1. Inschrijven tijdens de voorrangsperiode:

  • voor wie?

Broers en zussen van kinderen die reeds schoollopen in de school van je keuze en kinderen van personeelsleden van de school

  • wanneer?

Deze kinderen kunnen met voorrang ingeschreven worden van 15 januari 2024 tot en met 2 februari 2024.

2. Aanmelden en inschrijven:

  • voor wie?

Kinderen geboren in 2022. Ook de kinderen geboren in november en december 2022 die pas effectief starten met school op 1 september 2025.

Kinderen die van kleuter- of lagere school willen veranderen.

  • wanneer en hoe aanmelden?

Deze kinderen kunnen zich hier aanmelden tussen 27 februari 2024 en 19 maart 2024.

We raden je aan om voldoende scholen van voorkeur op te geven, bij voorkeur minstens 3. Dat is niet verplicht maar kan de kans op een plaats vergroten. 

Zet de scholen hierbij in de volgorde van jouw voorkeur. Wanneer er te veel ouders kiezen voor eenzelfde school, zal de software plaatsen toewijzen op basis van schoolkeuze in de eerste plaats en daarna op afstand. De afstand die de computer gebruikt is ‘vogelvlucht’, de rechte lijn van het domicilieadres van het kind tot aan de school.

Bij de aanmelding van je kind, speelt het tijdstip geen rol, zolang het maar binnen de aangeduide periode gebeurt. Je kan dus rustig je tijd nemen. 

  • inschrijven na de aanmeldingsperiode

Na de aanmeldingsperiode zal je via e-mail of via de post een bericht van toewijzing en/of een bericht van rangschikking op de wachtlijst ontvangen. Met een document van toewijzing neem je tijdens de inschrijvingsperiode (22 april tot 13 mei 2024) contact op de toegewezen school. Indien je je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, dan vervalt je ticket. We vragen wel om voor de inschrijving telefonisch een afspraak te maken met de betrokken school.

3. Vrije inschrijvingsperiode:

Vanaf 23 mei 2024 loopt de vrije inschrijvingsperiode. Dit wil zeggen dat je vrijuit contact kan opnemen met een school waar voor het volgende schooljaar nog vrije plaatsen zijn.

Infomoment voor ouders

Tijdens een digitaal infomoment legt een deskundige uit hoe het aanmeldsysteem werkt en welke stappen je moet doorlopen. Ook bijzondere situaties komen aan bod.

Het infomoment vindt digitaal plaats op dinsdag 16 januari 2024 om 20.00 uur.

Inschrijven voor dit infomoment kan hier.

Maar wij als school helpen jullie natuurlijk ook graag verder waar we kunnen. Neem hiervoor gerust met ons contact op via directie@desmiskens.be of 014/41.30.76. .

Vermijd schoolveranderen.

Zodra je kind in onze school is ingeschreven is, starten we met de voorbereiding voor de instap voor je kind. Wanneer je kind effectief in onze school start, is het belangrijk dat je kind de nodige tijd en kansen krijgt om zich thuis te voelen en te groeien. Dat is een proces van proberen en succes ervaren.

Is er een probleem? Ga dan altijd in overleg met ons. Wij kunnen je helpen.

Als de samenwerking met de school moeilijk loopt dan is het geen goed idee om onmiddellijk van school te veranderen. Een nieuwe school betekent voor je kind een nieuwe plek, andere klasgenoten, een nieuwe juf of meester, …

Een schoolverandering heeft een grote invloed op het welbevinden van je kind en is vaak niet de juiste oplossing.

Zijn er toch gegronde redenen om van school te veranderen, dan raden we aan om dat uit te stellen tot het nieuwe schooljaar. In ieder geval zal de nieuwe school contact opnemen met de vorige school.

******************************************

Ik wens mijn kind in te schrijven voor het huidige schooljaar (2023 – 2024)

Voor het huidige schooljaar (2023 – 2024) kan je momenteel nog rechtstreeks via de school aanmelden.  Graag hiervoor eventjes contact opnemen met de school (directie@desmiskens.be of 014/41.30.76.) om een kennismakingsgesprek in te plannen alsook te informeren of er in de klas voor jouw kind(eren) nog een plekje vrij is, daar sommige van onze klassen reeds volzet zijn. 

******************************************

Wat breng je mee bij de inschrijving?

Het inschrijven van een nieuwe leerling gebeurt aan de hand van enkele officiële documenten zoals bv een (kids)ID-kaart, paspoort, …
Mogen we jullie dan ook vragen om deze documenten mee te brengen bij de inschrijving?
 
Wij kijken er al naar uit jullie te mogen ontmoeten!
 
Warme en vriendelijke groet,
Het Smiskensteam