Door op deze link te klikken krijgt u onze volledige jaarplanning te zien voor het schooljaar 2023 – 2024. 

De schoolvakanties, facultatieve verlofdagen alsook de pedagogische studiedagen zijn hier ook ingevuld.