Basisschool

Onze visie

Wat  je leert is één ding.

Hoe je leert, ontdek je bij ons.

In BS De Smiskens staat leren centraal. WAT je er leert is bepaald door de overheid (de eindtermen) en is in alle Vlaamse scholen hetzelfde. Daar hoeven we het niet over te hebben. HOE je het beste leert, dat is interessant. Dat maakt het verschil. Bij ons op school gebeurt leren op een ontdekkende manier. Wat je zelf ontdekt, onthoud je voor de rest van je leven. Zelf onderzoeken,  zelf ervaren, zelf plannen, zelf uitleggen, zelf ondernemen, … Wie dat kan, is klaar voor de 21ste eeuw. Jong gestimuleerd in onze school, klaar voor de grote wereld.

Leren in BS De Smiskens, hoe gaat dat precies in zijn werk?

Hoe krijgen we alle leerstof geleerd? De leerkracht maakt het verschil. Hij leidt waar het moet en begeleidt waar het kan. Zo wordt de leerstof altijd op de beste manier aangebracht. Dankzij dit evenwicht krijgen de kinderen naast kennisverruiming ook alle kansen om vaardigheden, attitudes en competenties zelf te ontwikkelen. Door die inspirerende klassfeer wordt het kind zich bewuster van zijn kennen en kunnen. Wie ben ik? Wat motiveert mij? Wat kan ik goed? Wat daagt me uit en wat vind ik moeilijk? In BS De Smiskens gaan we voor optimaal leren voor elk kind. Wie hier leert ontdekken, verleert het nooit.

 Zes aandachtspunten:

  • Actief leren: De kinderen pakken de leerstof zelf aan.
  • Zelfontdekkend leren: De kinderen zoeken zelf dingen uit om tot nieuwe inzichten te komen.
  • Betekenisvol leren: De kinderen verwerken leerstof gerelateerd aan hun leefwereld.
  • Sociaal leren: De kinderen leren van en met elkaar, door samen te werken en zich in te leven in de ander, leren ze meteen ook meer.
  • Zelfregulerend leren: De kinderen plannen zelf taken en opdrachten wat hun hele leven van pas komt.
  • Zelf-reflecterend leren: De kinderen leren bewust nadenken over hoe ze leren en maken zo een positieve studiekeuze.

Missie

Kinderen opvoeden tot gekwalificeerde, ondernemende,

creatieve (out of the box), probleemoplossende volwassenen

Visie

Wij willen het leren optimaliseren door op het niveau van de kinderen: 

  • te groeien naar een goed evenwicht tussen instructief en zelfontdekkend leren
  • hoge doelen stellen vanuit persoonlijke talenten