Basisschool

Onze werking

Wat  je leert is één ding.

Hoe je leert, ontdek je bij ons.

In BS De Smiskens staat leren centraal. WAT je er leert, is bepaald door de overheid (ontwikkelingsdoelen & eindtermen) en is in alle Vlaamse scholen hetzelfde. Als school bewust nadenken over en sterk inzetten op HOE je de leerstof aan de kinderen aanbiedt en hen deze laat verwerken, daarin maken wij graag het verschil.

Met grote trots dragen we het officiële Warme Scholen-label en staan we als school graag garant voor het ‘Samen School maken’. 

Samen met onze kinderen en ouders hebben wij er als Smiskensteam voor gekozen om TeamTeaching in te zetten als rode draad doorheen onze schoolwerking. 

We kiezen er dan ook voor om onze leerruimtes en groepen van kinderen soms bewust groter te maken zodat er meerdere leerkrachten SAMEN verantwoordelijkheid dragen voor hun groep. Zo zetten we ook onze 3e kleuterklas en het 1e leerjaar samen in één cluster om de overgang van de kleuterschool naar de lagere school toe warmer te laten verlopen. Belangrijk bij onze werking is dat we de indeling van de groep steeds benaderen vanuit haar kracht: Groot waar het kan (zelfsturend leren), maar klein waar het moet (instructief leren).

We delen onze schoolorganisatie op in 4 clusters:

Cluster 1: K1P (instapklas) , K1 (1e kleuterklas) en K2 (2e kleuterklas)

Cluster 2: K3 (3e kleuterklas) & L1 (1ste leerjaar)

Cluster 3: L2 (2e leerjaar), L3 (3e leerjaar) & L4 (4e leerjaar)

Cluster 4: L5 (5e leerjaar) & L6 (6e leerjaar)

Leren in BS De Smiskens, hoe gaat dat precies in zijn werk?

Hoe krijgen de kinderen alle leerstof geleerd? Onze leerkrachten maken daarbij graag het verschil. Ze leiden waar het moet (instructief leren) en begeleiden  waar en voor wie het kan (zelfregulerend leren). Zo wordt de leerstof altijd op de beste manier aangebracht. Dankzij dit evenwicht krijgen de kinderen naast kennisverruiming ook alle kansen om vaardigheden, attitudes en competenties te ontwikkelen. Door die inspirerende “klassfeer” worden de kinderen zich bewuster van hun kennen en kunnen: Wie ben ik? Wat motiveert mij? Wat kan ik goed? Wat daagt me uit en wat vind ik moeilijk?

In BS De Smiskens gaan we graag voor optimaal leren voor elk kind. Wie hier leert ontdekken, verleert het nooit.

 We hanteren hierbij onze zes bouwstenen:

  • Actief leren: De kinderen pakken de leerstof zelf aan.
  • Zelfontdekkend leren: De kinderen zoeken zelf dingen uit om tot nieuwe inzichten te komen.
  • Betekenisvol leren: De kinderen verwerken leerstof gerelateerd aan hun leefwereld.
  • Sociaal leren: De kinderen leren van en met elkaar, door samen te werken en zich in te leven in de ander, leren ze meteen ook meer.
  • Zelfregulerend leren: De kinderen plannen zelf taken en opdrachten wat hun hele leven van pas komt.
  • Zelf-reflecterend leren: De kinderen leren bewust nadenken over hoe ze leren en maken zo een positieve studiekeuze.